Почетна / Телевизија / Програмска шема за детскиот канал МРТ 5 од 1-7 јуни 2020

Програмска шема за детскиот канал МРТ 5 од 1-7 јуни 2020

1 јуни (2020) – понеделник

07.00 Детски фестивал
07.50 Гормити – анимирана серија
08.10 Детска драма не е празна слама
08.35 Лалалупси – анимирана серија
08.55 Си било еднаш – играна програма
09.05 Умни глави – играна програма
09.15 Дора истражува – анимирана серија
09.40 Бушава азбука – играна програма
10.10 Случки од животот – играна серија
10.25 Големи и мали – играна серија
11.05 Опстанок – играна серија
11.35 Македонски народни приказни
12.00 Бон тон – анимирана серија
12.10 Напред Диего – анимирана серија
12.35 Дајте музика – играна програма
13.00 Во светот на животните – образовна емисија
13.20 Зборувалка – образовна програма
13.30 Умни глави – играна серија
13.40 Детски фестивал
14.30 5 + Фамилија – играна програма
15.00 ТВ УЧИЛНИЦА
17.32 Детска песна
17.35 Лалалупси – анимирана серија
17.55 Си било еднаш – играна програма
18.05 Умни глави – играна програма
18.15 Дора истражува – анимирана серија
18.40 Случки од животот – играна серија
18.55 Големи и мали – играна серија
19.35 Опстанок – играна серија
20.05 Чук чук Стојанче – играна серија
20.15 Умни глави – играна серија
20.25 Бон тон – играна програма
20.35 Бушава азбука – играна програма
21.05 Дајте музика– играна серија
21.30 5 + Фамилија – играна програма
22.00 За животните – образовна емисија
22.20 Напред Диего – анимирана серија
22.45 Гормити – анимирана серија
23.05 Македонски народни приказни
23.30 Неоткриени пејзажи – документарна серија
00.20 Анимиран игран филм
01.00 Детски песни
05.25 Неоткриени пејзажи – документарна серија
06.15 Анимиран игран филм

2 јуни 2020 – вторник

07.00 Детски фестивал
07.50 Гормити – анимирана серија
08.10 Детска драма не е празна слама
08.35 Лалалупси – анимирана серија
08.55 Си било еднаш – играна програма
09.05 Умни глави – играна програма
09.15 Дора истражува – анимирана серија
09.40 Бушава азбука – играна програма
10.10 Случки од животот – играна серија
10.25 Големи и мали – играна серија
11.05 Опстанок – играна серија
11.35 Македонски народни приказни
12.00 Бон тон – анимирана серија
12.10 Напред Диего – анимирана серија
12.35 Дајте музика – играна програма
13.00 Во светот на животните – образовна емисија
13.20 Зборувалка – образовна програма
13.30 Умни глави – играна програма
13.40 Детски фестивал
14.30 5 + Фамилија – играна програма
15.00 ТВ УЧИЛНИЦА
17.32 Детска песна
17.35 Лалалупси – анимирана серија
17.55 Си било еднаш – играна програма
18.05 Умни глави – анимирана серија
18.15 Дора истражува – анимирана серија
18.40 Случки од животот – играна серија
19.00 Големи и мали – играна серија
19.35 Опстанок – играна серија
20.05 Умни глави – играна серија
20.15 Чук чук Стојанче – играна серија
20.25 Бон тон – анимирана серија
20.35 Бушава азбука – играна програма
21.05 Дајте музика– играна серија
21.30 5 + Фамилија – играна програма
22.00 За животните – образовна емисија
22.20 Напред Диего – анимирана серија
22.45 Гормити – анимирана серија
23.05 Македонски народни приказни
23.30 Неоткриени пејзажи – документарна серија
00.20 Анимиран игран филм
01.00 Детски песни
05.25 Неоткриени пејзажи – документарна серија
06.15 Анимиран игран филм

2 јуни 2020 – среда

07.00 Детски фестивал
07.50 Гормити – анимирана серија
08.10 Детска драма не е празна слама
08.35 Лалалупси – анимирана серија
08.55 Си било еднаш – играна програма
09.05 Умни глави – играна програма
09.15 Дора истражува – анимирана серија
09.40 Бушава азбука – играна програма
10.10 Случки од животот – играна серија
10.25 Големи и мали – играна серија
11.05 Опстанок – играна серија
11.35 Македонски народни приказни
12.00 Бон тон – анимирана серија
12.10 Напред Диего – анимирана серија
12.35 Дајте музика – играна програма
13.00 Во светот на животните – образовна емисија
13.20 Зборувалка – образовна програма
13.30 Умни глави – играна програма
13.40 Детски фестивал
14.30 5 + Фамилија – играна програма
15.00 ТВ УЧИЛНИЦА
17.32 Детска песна
17.35 Лалалупси – анимирана серија
17.55 Си било еднаш – играна програма
18.05 Умни глави – анимирана серија
18.15 Дора истражува – анимирана серија
18.40 Случки од животот – играна серија
19.00 Големи и мали – играна серија
19.35 Опстанок – играна серија
20.05 Умни глави – играна серија
20.15 Чук чук Стојанче – играна серија
20.25 Бон тон – анимирана серија
20.35 Бушава азбука – играна програма
21.05 Дајте музика– играна серија
21.30 5 + Фамилија – играна програма
22.00 За животните – образовна емисија
22.20 Напред Диего – анимирана серија
22.45 Гормити – анимирана серија
23.05 Македонски народни приказни
23.30 Неоткриени пејзажи – документарна серија
00.20 Анимиран игран филм
01.00 Детски песни
05.25 Неоткриени пејзажи – документарна серија
06.15 Анимиран игран филм

4 јуни 2020 – четврток

07.00 Детски фестивал
07.50 Гормити – анимирана серија
08.10 Детска драма не е празна слама
08.35 Лалалупси – анимирана серија
08.55 Си било еднаш – играна програма
09.05 Умни глави – играна програма
09.15 Дора истражува – анимирана серија
09.40 Бушава азбука – играна програма
10.10 Случки од животот – играна серија
10.25 Големи и мали – играна серија
11.05 Опстанок – играна серија
11.35 Македонски народни приказни
12.00 Бон тон – анимирана серија
12.10 Напред Диего – анимирана серија
12.35 Дајте музика – играна програма
13.00 Во светот на животните – образовна емисија
13.20 Зборувалка – образовна програма
13.30 Умни глави – играна програма
13.40 Детски фестивал
14.30 5 + Фамилија – играна програма
15.00 ТВ УЧИЛНИЦА
17.32 Детска песна
17.35 Лалалупси – анимирана серија
17.55 Си било еднаш – играна програма
18.05 Умни глави – анимирана серија
18.15 Дора истражува – анимирана серија
18.40 Случки од животот – играна серија
19.00 Големи и мали – играна серија
19.35 Опстанок – играна серија
20.05 Умни глави – играна серија
20.15 Чук чук Стојанче – играна серија
20.25 Бон тон – анимирана серија
20.35 Бушава азбука – играна програма
21.05 Дајте музика– играна серија
21.30 5 + Фамилија – играна програма
22.00 За животните – образовна емисија
22.20 Напред Диего – анимирана серија
22.45 Гормити – анимирана серија
23.05 Македонски народни приказни
23.30 Неоткриени пејзажи – документарна серија
00.20 Анимиран игран филм
01.00 Детски песни
05.25 Неоткриени пејзажи – документарна серија
06.15 Анимиран игран филм

5 јуни 2020 – петок

07.00 Детски фестивал
07.50 Гормити – анимирана серија
08.10 Детска драма не е празна слама
08.35 Лалалупси – анимирана серија
08.55 Си било еднаш – играна програма
09.05 Умни глави – играна програма
09.15 Дора истражува – анимирана серија
09.40 Бушава азбука – играна програма
10.10 Случки од животот – играна серија
10.25 Големи и мали – играна серија
11.05 Опстанок – играна серија
11.35 Македонски народни приказни
12.00 Бон тон – анимирана серија
12.10 Напред Диего – анимирана серија
12.35 Дајте музика – играна програма
13.00 Во светот на животните – образовна емисија
13.20 Зборувалка – играна програма
13.30 Умни глави – играна програма
13.40 Детски фестивал
14.30 5 + Фамилија – играна програма
15.00 Мислам значи постојам 2
15.20 Mедиатека – младинска дебата
15.55 Млади за млади – Врсничко насилство
16.20 Во светот на животните
16.35 Детска театарска претстава
17.32 Детска песна
17.35 Лалалупси – анимирана серија
17.55 Си било еднаш – играна програма
18.05 Умни глави – анимирана серија
18.15 Дора истражува – анимирана серија
18.40 Случки од животот – играна серија
19.00 Големи и мали – играна серија
19.35 Првите цутови – играна серија
20.05 Умни глави – играна серија
20.15 Чук чук Стојанче – играна серија
20.25 Бон тон – анимирана серија
20.35 Бушава азбука – играна програма
21.05 Дајте музика– играна серија
21.30 5 + Фамилија – играна програма
22.00 За животните – образовна емисија
22.20 Напред Диего – анимирана серија
22.45 Гормити – анимирана серија
23.05 Македонски народни приказни
23.30 Неоткриени пејзажи – документарна серија
00.20 Анимиран игран филм
01.00 Детски песни
05.25 Неоткриени пејзажи – документарна серија
06.15 Анимиран игран филм

6 јуни 2020 – сабота

07.00 Детски фестивал
07.50 Гормити – анимирана серија
08.10 Дора истражува – анимирана серија
08.35 Детска драма не е празна слама
09.00 Лалалупси – анимирана серија
09.20 Си било еднаш – играна програма
09.30 Умни глави – играна програма
09.40 Бушава азбука – играна програма
10.10 Случки од животот – играна програма
10.25 Големи и мали – играна програма
11.05 Првите цутови – играна програма
11.35 Македонски народни приказни
12.00 Бон тон – анимирана серија
12.10 Умни глави – играна програма
12.20 Напред Диего – анимирана серија
12.45 Дајте музика – играна програма
13.10 5+ Фамилија – играна програма
13.40 Детски фестивал
14.32 Детска песна
14.35 Гормити – анимирана серија
15.00 Дора истражува – анимирана серија
15.25 Детска драма не е празна слама
15.50 Лалалупси – анимирана серија
16.10 Си било еднаш – играна програма
16.20 Умни глави
16.30 Бушава азбука – играна програма
17.00 Случки од животот – играна програма
17.20 Големи и мали – играна програма
17.55 Првите цутови – играна програма
18.25 За животните – образовна емисија
18.50 Бон тон – анимирана серија
19.00 Напред Диего – анимирана серија
19.25 Дајте музика – играна програма
19.50 Умни глави – играна програма
20.00 Чук чук Стојанче – играна програма
20.10 5+ Фамилија – играна програма
20.35 Бушава азбука – играна програма
21.05 Првите цутови – играна програма
21.35 Случки од животот – играна програма
21.50 Големи и мали – играна програма
22.30 Дајте музика – играна програма
22.55 5+ Фамилија – играна програма
23.25 За животните – образовна емисија
23.45 Лалалупси – анимирана серија
00.05 Си било еднаш – играна програма
00.15 Умни глави – играна програма
00.25 Дора истражува – анимирана серија
00.50 Македонски народни приказни
01.15 Зборувалка – образовна серија
01.25 Напред Диего – анимирана серија
01.50 Чук чук Стојанче – играна програма
01.50 Детски песни
05.40 За животните – образовна емисија
06.00 Анимиран игран филм

7 јуни 2020 – недела

07.00 Детски фестивал
07.50 Гормити – анимирана серија
08.10 Дора истражува – анимирана серија
08.35 Детска драма не е празна слама
09.00 Лалалупси – анимирана серија
09.20 Си било еднаш – играна програма
09.30 Умни глави – играна програма
09.40 Бушава азбука – играна програма
10.10 Случки од животот – играна програма
10.25 Големи и мали – играна програма
11.05 Првите цутови – играна програма
11.35 Македонски народни приказни
12.00 Бон тон – анимирана серија
12.10 Умни глави – играна програма
12.20 Напред Диего – анимирана серија
12.45 Дајте музика – играна програма
13.10 5+ Фамилија – играна програма
13.40 Детски фестивал
14.32 Детска песна
14.35 Гормити – анимирана серија
15.00 Дора истражува – анимирана серија
15.25 Детска драма не е празна слама
15.50 Лалалупси – анимирана серија
16.10 Си било еднаш – играна програма
16.20 Умни глави
16.30 Бушава азбука – играна програма
17.00 Случки од животот – играна програма
17.20 Големи и мали – играна програма
17.55 Првите цутови – играна програма
18.25 За животните – образовна емисија
18.50 Бон тон – анимирана серија
19.00 Напред Диего – анимирана серија
19.25 Дајте музика – играна програма
19.50 Умни глави – играна програма
20.00 Чук чук Стојанче – играна програма
20.10 5+ Фамилија – играна програма
20.35 Бушава азбука – играна програма
21.05 Првите цутови – играна програма
21.35 Случки од животот – играна програма
21.50 Големи и мали – играна програма
22.30 Дајте музика – играна програма
22.55 5+ Фамилија – играна програма
23.25 За животните – образовна емисија
23.45 Лалалупси – анимирана серија
00.05 Си било еднаш – играна програма
00.15 Умни глави – играна програма
00.25 Дора истражува – анимирана серија
00.50 Македонски народни приказни
01.15 Зборувалка – образовна серија
01.25 Напред Диего – анимирана серија
01.50 Чук чук Стојанче – играна програма
01.50 Детски песни
05.40 За животните – образовна емисија
06.00 Анимиран игран филм

Дани | ТВ Пакет

МОЖЕБИ ЌЕ ВЕ ИНТЕРЕСИРА

Овие филмови се на репертоарот на Телма од 6. до 13. февруари 2021

ПРОГРАМСКА ШЕМА НА ТЕЛМА ТВ ЗА ПЕРИОДОТ ОД 06.02 2021 – 12.02 2021 САБОТА Телма …

Leave a Reply

error: Содржината е заштитена!