Почетна / Телевизија / Програмска шема на Телма за период од 30.01.2021 до 05.02.2021

Програмска шема на Телма за период од 30.01.2021 до 05.02.2021

ПРОГРАМСКА ШЕМА НА ТЕЛМА ТВ ЗА ПЕРИОДОТ
ОД 30.01 2021 – 05.02 2021

САБОТА  30.01.2021
07:10 Teлма клуб – забавна емисија(р)
07:55 Телма клуб – продолжува
08:40 Метео
08:45 Телма Амбуланта – емисија за здравство (р)
09:25 Топшоп – Студио Модерна
09:55 Tелма клуб – забавна емисија(р)
10:35 Телма Амбуланта – емисија за здравство(р)
11:15 Телешоп
11:25 Ни Хао – Емисија за Кина(р)
11:55 Шоуто на Елен (р)
12:40 Топшоп – Студио Модерна
13:00 Автомагазин – емисија за автомобили
13:35 Велвет – играна серија
14:20 Велвет – продолжува
15:30 Вести
16:05 Спортски Вести
16:12 Метео
16:15 Код – информативен магазин(р)
17:00 Непознати делови – Ентони Бордеин(р)
17:40 Непознати делови – Ентони Бордеин – продолжува
18:30 Вести
18:55 Спортски Вести
19:00 Метео
19:15 Девет – игран филм
21:30 Вести
22:00 Спортски Вести
22:10 Метео
22:15 Планината – игран филм
00:40 Менталист – играна серија(р)
01:25 Менталист – продолжува(р)
02:50 Автомагазин – емисија за автомобили(р)
03:25 Горчлива одмазда – играна серија(р)
04:10 Горчлива одмазда – продолжува
05:00 Ни Хао – емисија за Кина(р)
05:30 Чувари на плажата – играна серија(р)
06:30 Вести(р)

НЕДЕЛА  31.01. 2021

07:00 Телма клуб – забавна емисија(р)
07:40 Телма Амбуланта(р)
08:25 Метео
08:30 Телма Амбуланта – емисија за здравство(р)
09:10 Топшоп – Студио Модерна
09:40 Ноќите во Роданте – игран филм
11:20 Телешоп
11:30 Градини – емисија за уредување на дворови
12:10 Шоуто на Елен 17 сезона(р)
12:50 Топшоп – Студио Модерна
13:05 15 минути со Нина – документ.прогр.прем
13:20 Нови херои – емисија за тинејџери
14:00 Велвет – играна серија
14:40 Велвет – продолжува
15:30 Вести
16:00 Спортски Вести
16:10 Метео
16:15 Непознати делови – Ентони Бордеин(р)
17:00 Непознати делови – Ентони Бордеин продолжува
18:30 Вести
18:55 Спортски Вести
19:00 Метео
19:15 Код – информативен магазин
19:50 Октомвриска бура – игран филм
21:30 Вести
22:00 Спортски Вести
22:10 Метео
22:15 Догмен – игран филм
00:00 Шоуто на Елен(р)
00:40 Шоуто на Елен – продолжува
03:25 Код – информативен магазин(р)
04:00 Непознати делови – Ентони Бордеин(р)
04:40 Непознати делови – Ентони Бордеин продолжува
06:30 Вести(р)

ПОНЕДЕЛНИК 01.02 2021
07:00 Автомагзаин (р)
07:35 Телма клуб(р)
08:20 Метео
08:25 Телма Амбуланта – емисија за здравство(р)
09:05 15 минути со Нина – документарна програма
09:20 Топшоп – Студио Модерна
09:50 Шоуто на Елен (р)
10:45 Телешоп
10:55 Еуро фокус(р)
12:10 Топшоп – Студио Модерна
12:30 Вести
12:50 Метео
12:55 Телма клуб – забавна емисија
13:50 Телма амбуланата – емисија за здравство
14:35 Непознати делови – Ентони Бордеин(р)
15:30 Вести
16:05 Спортски Вести
16:10 Метео
16:15 Back stage – естраден магазин
16:40 Шоуто на Елен 17 сезона премиера
17:30 Непознати делови – Ентони Бордеин (премиера)
18:30 Вести
19:00 Спортски Вести
19:10 Метео
19:15 Топ тема – дебатна емисија
20:30 Менталист – играна серија
21:30 Вести
22:00 Спортски Вести
22:10 Метео

22:15 Back stage – естраден магазин(р)
22:40 Убиец – игран филм
00:20 Шоуто на Елен 17 сезона(р)
01:10 Непознати делови – Ентони Бордеин(р)
01:55 Гласот на Америка
02:00 Велвет – играна серија(р)
02:55 Менталист– играна серија(р)
03:50 Телма Амбуланта(р)
04:30 Телма клуб(р)
05:15 Македонска музика
05:40 Чувари на плажата – играна серија
06:30 Вести(р)

ВТОРНИК  02.02 2021
07:00 Градини – емисија за уредување на дворови (р)
07:40 Телма клуб(р)
08:20 Метео
08:25 Телма амбуланта – емисија за здравство(р)
09:05 Луѓе и места – документарна програма
09:20 Топшоп – Студио Модерна
09:50 Шоуто на Елен(р)
10:45 Телешоп
10:55 Топ тема (р)
12:10 Топшоп – Студио Модерна
12:30 Вести
12:50 Метео
12:55 Телма клуб – забавна емисија
13:50 Телма амбуланата – емисија за здравство
14:35 Непознати делови – Ентони Бордеин(р)
15:30 Вести
16:05 Спортски Вести
16:10 Метео
16:15 Back stage – естраден магазин
16:40 Шоуто на Елен 17 сезона премиера
17:30 Непознати делови – Ентони Бордеин прем.
18:30 Вести
19:00 Спортски Вести
19:10 Метео
19:15 Топ тема – дебатна емисија
20:30 Менталист – играна серија
21:30 Вести
22:00 Спортски Вести
22:10 Метео
22:15 Back stage – естраден магазин(р)
22:40 Белата врана – игран филм
00:25 Шоуто на Елен 17 сеозна(р)
01:10 Непознати делови – Ентони Бордеин(р)
02:00 Гласот на Америка
02:10 Велвет – играна серија(р)
03:00 Менталист – играна серија(р)
03:45 Телма клуб(р)
04:30 Телма Амбуланта(р)
05:10 Документарна програма
05:30 Чувари на плажата – играна серија
06:30 Вести(р)

СРЕДА 03.02 2021
07:15 Ни Хао – емисија за Кина(р)
07:45 Код – информативен магазин (р)
08:20 Метео
08:25 Телма амбуланта – емисија за здравство(р)
09:05 15 минути со Нина – документарна програма
09:20 Топшоп – Студио Модерна
09:50 Шоуто на Елен(р)
10:45 Телешоп
10:55 Топ тема – дебатна емисија(р)
12:10 Топшоп – Студио Модерна
12:30 Вести
12:50 Метео
12:55 Телма клуб – забавна емисија
13:45 Телма амбуланата – емисија за здравство
14:30 Непознати делови – Ентони Бордеин(р)
15:30 Вести
16:05 Спортски Вести
16:10 Метео
16:15 Back stage – естраден магазин
16:40 Шоуто на елен 17 сезона – играна серија прем.
17:30 Непознати делови – Ентони Бордеин премиера
18:30 Вести
19:00 Спортски Вести
19:10 Метео
19:15 Топ тема – информативна програма
20:30 Менталист – играна серија
21:30 Вести
22:00 Спортски Вести
22:10 Метео
22:15 Back stage – естраден магазин(р)
22:40 Американецот – игран филм
00:50 Шоуто на Елен 17 сеозна(р)
01:30 Непознати делови – Ентони Бордеин(р)
02:20 Гласот на Америка
02:30 Велвет – играна серија(р)
03:25 Менталист – играна серија(р)
04:20 Телма Амбуланта(р)
05:00 Телма клуб(р)
05:45 Чувари на плажата – играна серија
06:30 Вести(р)

ЧЕТВРТОК 04.02 2021
07:05 Нови херои – емисија за тинејџери(р)
07:40 Телма клуб (р)
08:25 Метео
08:30 Телма амбуланта – емисија за здравство(р)
09:05 Луѓе и места – документарна програма
09:20 Топшоп – Студио Модерна
09:50 Шоуто на Елен (р)
10:45 Телешоп
10:55 Топ тема – информативна програма(р)
12:10 Топшоп – Студио Модерна
12:30 Вести
12:50 Метео
12:55 Телма клуб – забавна емисија
13:45 Телма амбуланата – емисија за здравство
14:30 Непознати делови – Ентони Бордеин(р)
15:30 Вести
16:05 Спортски Вести
16:10 Метео
16:15 Back stage – естраден магазин
16:40 Шоуто на Елен 17 сезона премиера
17:30 Непознати делови – Ентони Бордеин прем.
18:30 Вести
19:00 Спортски Вести
19:10 Метео
19:15 Вин Вин – информативна програма
20:30 Менталист – играна серија
21:30 Вести
22:00 Спортски Вести
22:10 Метео
22:15 Back stage – естраден магазин(р)
22:40 Тажна врска – игран филм
00:20 Шоуто на Елен 17 сезона(р)
01:05 Непознати делови – Ентони Бордеин(р)
01:55 Гласот на Америка
02:10 Велвет – играна серија(р)
03:00 Менталист – играна серија(р)
03:50 Телма Амбуланта(р)
04:30 Телма клуб(р)
05:15 Македонска музика
05:40 Чувари на плажата – играна серија
06:30 Вести(р)

ПЕТОК  05.02 2021
07:05 Луѓе и места – документарна програма
07:40 Телма клуб (р)
08:25 Метео
08:30 Телма амбуланта – емисија за здравство(р)
09:05 Луѓе и места – документарна програма
09:20 Топшоп – Студио Модерна
09:50 Шоуто на Елен (р)
10:45 Телешоп
10:55 Вин Вин – информативна програма(р)
12:10 Топшоп – Студио Модерна
12:30 Метео
12:35 Телма клуб – забавна емисија
13:30 Телма амбуланата – емисија за здравство
14:40 Непознати делови – Ентони Бордеин(р)
15:30 Вести
16:05 Спортски Вести
16:10 Метео
16:15 Back stage – естраден магазин
16:40 Шоуто на Елен 17 сезона премиера
17:30 Непознати делови – Ентони Бордеин прем.
18:30 Вести
19:00 Спортски Вести
19:10 Метео
19:15 Еуро фокус – информативна програма
20:30 Менталист – играна серија
21:30 Вести
22:00 Спортски Вести
22:10 Метео
22:15 Back stage – естраден магазин(р)
22:40 Прва љубов – игран филм
00:30 Шоуто на Елен 17 сезона(р)
01:15 Непознати делови – Ентони Бордеин(р)
02:00 Гласот на Америка
02:15 Менталист – играна серија(р)
03:00 Телма Клуб(р)
03:45 Телма Амбуланта(р)
04:30 Код – информативен магазин(р)
05:05 Луѓе и места – документарна програма
05:30 Чувари на плажата – играна серија
06:30 Вести(р)

Дани | ТВ Пакет

МОЖЕБИ ЌЕ ВЕ ИНТЕРЕСИРА

Извештај на ААВМУ за предизборниот период на ТВ од 15.02 до 7.03

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги денес го објави Извештајот од мониторингот на медиумското …

error: Содржината е заштитена!