Почетна / Телевизија / Овие филмови се на репертоарот на Телма од 6. до 13. февруари 2021

Овие филмови се на репертоарот на Телма од 6. до 13. февруари 2021

ПРОГРАМСКА ШЕМА НА ТЕЛМА ТВ ЗА ПЕРИОДОТ
ОД 06.02 2021 – 12.02 2021

САБОТА Телма ТВ 06.02.2021


07:00 Teлма клуб – забавна емисија(р)
07:45 Телма клуб – продолжува
08:30 Метео
08:35 Телма Амбуланта – емисија за здравство (р)
09:20 Топшоп – Студио Модерна
09:50 Tелма клуб – забавна емисија(р)
10:35 Телма Амбуланта – емисија за здравство(р)
11:15 Телешоп
11:35 Ни Хао – Емисија за Кина(р)
12:05 Велвет – играна серија
13:00 Автомагазин – емисија за автомобили
13:30 Топшоп – Студио Модерна
13:45 Велвет – играна серија
14:35 Велвет – продолжува
15:30 Вести
16:05 Спортски Вести
16:12 Метео
16:15 Код – информативен магазин(р)
17:00 Непознати делови – Ентони Бордеин(р)
17:40 Непознати делови – Ентони Бордеин – продолжува
18:30 Вести
19:05 Спортски Вести
19:10 Метео
19:15 Мери Шели – игран филм
21:30 Вести
22:00 Спортски Вести
22:10 Метео
22:15 Крадење коли – игран филм
00:30 Менталист – играна серија(р)
01:15 Менталист – продолжува(р)
03:45 Автомагазин – емисија за автомобили(р)
04:15 Велвет – играна серија(р)
05:05 Велвет – продолжува
05:55 Ни Хао – емисија за Кина(р)
06:30 Вести(р)

НЕДЕЛА Телма ТВ 07.02. 2021


07:00 Телма клуб – забавна емисија(р)
07:40 Телма Амбуланта(р)
08:25 Метео
08:30 Телма Амбуланта – емисија за здравство(р)
09:10 Топшоп – Студио Модерна
09:40 На петтиот кат – игран филм
11:20 Телешоп
11:30 Градини – емисија за уредување на дворови
12:10 Ни Хао – емисија за Кина премиера
12:55 Топшоп – Студио Модерна
13:10 15 минути со Нина – документ.прогр.прем
13:25 Нови херои – емисија за тинејџери
14:05 Велвет – играна серија
15:30 Вести
16:00 Спортски Вести
16:10 Метео
16:15 Непознати делови – Ентони Бордеин(р)
17:00 Непознати делови – Ентони Бордеин продолжува
18:30 Вести
18:55 Спортски Вести
19:00 Метео
19:15 Код – информативен магазин
19:50 Високо друштво – игран филм
21:30 Вести
22:00 Спортски Вести
22:10 Метео
22:15 Пливање со мажи – игран филм
00:00 Шоуто на Елен(р)
00:40 Шоуто на Елен – продолжува
03:25 Код – информативен магазин(р)
04:00 Непознати делови – Ентони Бордеин(р)
04:40 Непознати делови – Ентони Бордеин продолжува
06:30 Вести(р)

ПОНЕДЕЛНИК Телма ТВ 08.02 2021


07:00 Велвет – играна серија (р)
07:50 Телма клуб(р)
08:30 Метео
08:35 Телма Амбуланта – емисија за здравство(р)
09:20 Топшоп – Студио Модерна
09:50 Шоуто на Елен (р)
10:45 Телешоп
10:55 Топ Тема – информативна програма(р)
12:10 Топшоп – Студио Модерна
12:30 Вести
12:50 Метео
12:55 Телма клуб – забавна емисија
13:50 Телма амбуланата – емисија за здравство
14:35 Непознати делови – Ентони Бордеин(р)
15:30 Вести
16:05 Спортски Вести
16:10 Метео
16:15 Back stage – естраден магазин
16:40 Шоуто на Елен 17 сезона премиера
17:30 Непознати делови – Ентони Бордеин (премиера)
18:30 Вести
19:00 Спортски Вести
19:10 Метео
19:15 Топ тема – дебатна емисија
20:30 Менталист – играна серија
21:30 Вести
22:00 Спортски Вести
22:10 Метео
22:15 Back stage – естраден магазин(р)


22:40 Статусот на Бред – игран филм
00:20 Шоуто на Елен 17 сезона(р)
01:10 Непознати делови – Ентони Бордеин(р)
01:55 Гласот на Америка
02:00 Велвет – играна серија(р)
02:55 Менталист– играна серија(р)
03:50 Телма Амбуланта(р)
04:30 Телма клуб(р)
05:15 Македонска музика
05:40 Чувари на плажата – играна серија
06:30 Вести(р)

ВТОРНИК Телма ТВ 09.02 2021


07:00 Велвет – играна серија (р)
07:50 Телма клуб(р)
08:30 Метео
08:35 Телма амбуланта – емисија за здравство(р)
09:20 Топшоп – Студио Модерна
09:50 Шоуто на Елен(р)
10:45 Телешоп
10:55 Топ тема (р)
12:10 Топшоп – Студио Модерна
12:30 Вести
12:50 Метео
12:55 Телма клуб – забавна емисија
13:50 Телма амбуланата – емисија за здравство
14:35 Непознати делови – Ентони Бордеин(р)
15:30 Вести
16:05 Спортски Вести
16:10 Метео
16:15 Back stage – естраден магазин
16:40 Шоуто на Елен 17 сезона премиера
17:30 Непознати делови – Ентони Бордеин прем.
18:30 Вести
19:00 Спортски Вести
19:10 Метео
19:15 Топ тема – дебатна емисија
20:30 Менталист – играна серија
21:30 Вести
22:00 Спортски Вести
22:10 Метео
22:15 Back stage – естраден магазин(р)
22:40 Прошетка меѓу гробовите – игран филм
00:25 Шоуто на Елен 17 сеозна(р)
01:10 Непознати делови – Ентони Бордеин(р)
02:00 Гласот на Америка
02:10 Велвет – играна серија(р)
03:00 Менталист – играна серија(р)
03:45 Телма клуб(р)
04:30 Телма Амбуланта(р)
05:10 Документарна програма
05:30 Чувари на плажата – играна серија
06:30 Вести(р)

СРЕДА Телма ТВ 10.02 2021


07:15 Ни Хао – емисија за Кина(р)
07:45 Код – информативен магазин (р)
08:20 Метео
08:25 Телма амбуланта – емисија за здравство(р)
09:05 15 минути со Нина – документарна програма
09:20 Топшоп – Студио Модерна
09:50 Шоуто на Елен(р)
10:45 Телешоп
10:55 Топ тема – дебатна емисија(р)
12:10 Топшоп – Студио Модерна
12:30 Вести
12:50 Метео
12:55 Телма клуб – забавна емисија
13:45 Телма амбуланата – емисија за здравство
14:30 Непознати делови – Ентони Бордеин(р)
15:30 Вести
16:05 Спортски Вести
16:10 Метео
16:15 Back stage – естраден магазин
16:40 Шоуто на елен 17 сезона – играна серија прем.
17:30 Непознати делови – Ентони Бордеин премиера
18:30 Вести
19:00 Спортски Вести
19:10 Метео
19:15 Топ тема – информативна програма
20:30 Менталист – играна серија
21:30 Вести
22:00 Спортски Вести
22:10 Метео
22:15 Back stage – естраден магазин(р)
22:40 Ти никогаш не беше тука – игран филм
00:50 Шоуто на Елен 17 сеозна(р)
01:30 Непознати делови – Ентони Бордеин(р)
02:20 Гласот на Америка
02:30 Менталист – играна серија(р)
03:15 Телма Амбуланта(р)
04:00 Телма клуб(р)
04:45 Македонска музика
05:30 Чувари на плажата – играна серија
06:30 Вести(р)

ЧЕТВРТОК Телма ТВ 11.02 2021


07:05 Градини – емисија за уредување на дворови(р)
07:40 Телма клуб (р)
08:25 Метео
08:30 Телма амбуланта – емисија за здравство(р)
09:05 Луѓе и места – документарна програма
09:20 Топшоп – Студио Модерна
09:50 Шоуто на Елен (р)
10:45 Телешоп
10:55 Топ тема – информативна програма(р)
12:10 Топшоп – Студио Модерна
12:30 Вести
12:50 Метео
12:55 Телма клуб – забавна емисија
13:45 Телма амбуланата – емисија за здравство
14:30 Непознати делови – Ентони Бордеин(р)
15:30 Вести
16:05 Спортски Вести
16:10 Метео
16:15 Back stage – естраден магазин
16:40 Шоуто на Елен 17 сезона премиера
17:30 Непознати делови – Ентони Бордеин прем.
18:30 Вести
19:00 Спортски Вести
19:10 Метео
19:15 Вин Вин – информативна програма
20:30 Менталист – играна серија
21:30 Вести
22:00 Спортски Вести
22:10 Метео
22:15 Back stage – естраден магазин(р)
22:40 Смртта на Сталин – игран филм
00:20 Шоуто на Елен 17 сезона(р)
01:05 Непознати делови – Ентони Бордеин(р)
01:55 Гласот на Америка
02:10 Менталист – играна серија(р)
03:00 Телма Амбуланта(р)
03:45 Телма клуб(р)
04:30 Градини – емисија за уредување на дворови(р)
05:05 Документарна програма
05:40 Чувари на плажата – играна серија
06:30 Вести(р)

ПЕТОК Телма ТВ 12.02 2021


07:00 Велвет – играна серија(р)
07:50 Телма клуб (р)
08:30 Метео
08:35 Телма амбуланта – емисија за здравство(р)
09:20 Топшоп – Студио Модерна
09:50 Шоуто на Елен (р)
10:45 Телешоп
10:55 Вин Вин – информативна програма(р)
12:10 Топшоп – Студио Модерна
12:30 Метео
12:35 Телма клуб – забавна емисија
13:30 Телма амбуланата – емисија за здравство
14:40 Непознати делови – Ентони Бордеин(р)
15:30 Вести
16:05 Спортски Вести
16:10 Метео
16:15 Back stage – естраден магазин
16:40 Шоуто на Елен 17 сезона премиера
17:30 Непознати делови – Ентони Бордеин прем.
18:30 Вести
19:00 Спортски Вести
19:10 Метео
19:15 Топ Тема – информативна програма
20:35 Менталист – играна серија
21:30 Вести
22:00 Спортски Вести
22:10 Метео
22:15 Back stage – естраден магазин(р)
22:40 Taтко заштитник – игран филм
00:20 Шоуто на Елен 17 сезона(р)
01:05 Непознати делови – Ентони Бордеин(р)
01:50 Гласот на Америка
02:05 Менталист – играна серија(р)
02:50 Код – информативен магазин(р)
03:30 Телма Клуб(р)
04:15 Телма Амбуланта(р)
05:00 Документарна програма
05:30 Чувари на плажата – играна серија
06:30 Вести(р)

Дани | ТВ Пакет

МОЖЕБИ ЌЕ ВЕ ИНТЕРЕСИРА

Три месеци гратис MOVE со дел од понудите на www.akcija24.mk

MOVE е дел од атрактивните понуди на www.akcija24.mk, еден од пионерите на онлајн-трговијата во Македонија. …

error: Содржината е заштитена!