Почетна / Филм / „On chesil beach“, „The bra“ и „Juliet naked“ во филмските премиери на Телма

„On chesil beach“, „The bra“ и „Juliet naked“ во филмските премиери на Телма

САБОТА  27.02.2021
07:00 Teлма клуб – забавна емисија(р)
07:45 Телма клуб – продолжува
08:25 Метео
08:30 Телма Амбуланта – емисија за здравство (р)
09:10 Топшоп – Студио Модерна
09:40 Tелма клуб – забавна емисија(р)
10:20 Телма Амбуланта – емисија за здравство(р)
11:00 Телешоп
11:05 Ни Хао – Емисија за Кина(р)
11:35 Нови херои 2 сезона(р)
12:05 Велвет – играна серија
13:20 Топшоп – Студио Модерна
13:30 Автомагазин – емисија за автомобили
14:05 Велвет – играна серија
15:30 Вести
16:05 Спортски Вести
16:12 Метео
16:15 Код – информативен магазин(р)
17:00 Непознати делови – Ентони Бордеин(р)
17:40 Непознати делови – Ентони Бордеин – продолжува
18:30 Вести
19:05 Спортски Вести
19:10 Метео
19:15 Урнебес на тркала – игран филм


21:30 Вести
22:00 Спортски Вести
22:10 Метео
22:15 Џулиет, искрено – игран филм
00:30 Менталист 2 сезона – играна серија(р)
01:15 Менталист 2 сезона – продолжува(р)
03:45 Автомагазин – емисија за автомобили(р)
04:15 Велвет – играна серија(р)
05:05 Велвет – продолжува
05:55 Ни Хао – емисија за Кина(р)
06:30 Вести(р)

НЕДЕЛА 28.02. 2021

07:00 Телма клуб – забавна емисија(р)
07:40 Телма Амбуланта(р)
08:25 Метео
08:30 Телма Амбуланта – емисија за здравство(р)
09:10 Топшоп – Студио Модерна
09:40 Враќање во Монток – игран филм
11:20 Телешоп
11:30 Градини – емисија за уредување на дворови
12:00 Шоуто на Елен 17 сезона (р)
12:45 Топшоп – Студио Модерна
13:00 15 минути со Нина – документ.прогр.прем
13:20 Нови херои – емисија за тинејџери 2 сезона
14:00 Велвет – играна серија
15:30 Вести
16:00 Спортски Вести
16:10 Метео
16:15 Непознати делови – Ентони Бордеин(р)
17:00 Непознати делови – Ентони Бордеин продолжува
18:30 Вести
18:55 Спортски Вести
19:00 Метео
19:15 Код – информативен магазин
19:50 Градникот – игран филм
21:30 Вести
22:00 Спортски Вести
22:10 Метео
22:15 На плажата Чезил – игран филм
00:00 Шоуто на Елен(р)
00:40 Шоуто на Елен – продолжува
03:25 Код – информативен магазин(р)
04:00 Непознати делови – Ентони Бордеин(р)
04:40 Непознати делови – Ентони Бордеин продолжува
06:30 Вести(р)

ПОНЕДЕЛНИК  01.03 2021


07:00 Велвет – играна серија (р)
07:50 Телма клуб(р)
08:30 Метео
08:35 Телма Амбуланта – емисија за здравство(р)
09:20 Топшоп – Студио Модерна
09:50 Шоуто на Елен (р)
10:45 Телешоп
10:55 Топ Тема – информативна програма(р)
12:10 Топшоп – Студио Модерна
12:30 Вести
12:50 Метео
12:55 Телма клуб – забавна емисија
13:50 Телма амбуланата – емисија за здравство
14:35 Непознати делови – Ентони Бордеин(р)
15:30 Вести
16:05 Спортски Вести
16:10 Метео
16:15 Back stage – естраден магазин
16:40 Шоуто на Елен 17 сезона премиера
17:30 Непознати делови – Ентони Бордеин (премиера)
18:30 Вести
19:00 Спортски Вести
19:10 Метео
19:15 Топ тема – дебатна емисија
20:30 Менталист 2 сезона – играна серија
21:30 Вести
22:00 Спортски Вести
22:10 Метео
22:15 Back stage – естраден магазин(р)
22:40 Мрачно богатство – игран филм
00:45 Шоуто на Елен 17 сезона(р)
01:30 Непознати делови – Ентони Бордеин(р)
02:15 Гласот на Америка
02:30 Менталист 2 сезона – играна серија(р)
03:15 Телма Амбуланта(р)
04:00 Телма клуб(р)
04:45 Македонска музика
05:30 Чувари на плажата – играна серија
06:30 Вести(р)

ВТОРНИК  02.03 2021


07:00 Велвет – играна серија (р)
07:50 Телма клуб(р)
08:30 Метео
08:35 Телма амбуланта – емисија за здравство(р)
09:20 Топшоп – Студио Модерна
09:50 Шоуто на Елен(р)
10:45 Телешоп
10:55 Топ тема (р)
12:10 Топшоп – Студио Модерна
12:30 Вести
12:50 Метео
12:55 Телма клуб – забавна емисија
13:50 Телма амбуланата – емисија за здравство
14:35 Непознати делови – Ентони Бордеин(р)
15:30 Вести
16:05 Спортски Вести
16:10 Метео
16:15 Back stage – естраден магазин
16:40 Шоуто на Елен 17 сезона премиера
17:30 Непознати делови – Ентони Бордеин прем.
18:30 Вести
19:00 Спортски Вести
19:10 Метео
19:15 Топ тема – дебатна емисија
20:30 Менталист 2 сезона – играна серија
21:30 Вести
22:00 Спортски Вести
22:10 Метео
22:15 Back stage – естраден магазин(р)
22:40 Гревовите на татко ми – игран филм
00:30 Шоуто на Елен 17 сеозна(р)
01:15 Непознати делови – Ентони Бордеин(р)
02:00 Гласот на Америка
02:15 Менталист 2 сезона – играна серија(р)
03:00 Телма клуб(р)
03:45 Телма Амбуланта(р)
04:30 Документарна програма
05:30 Чувари на плажата – играна серија
06:30 Вести(р)

СРЕДА 03.03 2021


07:15 Ни Хао – емисија за Кина(р)
07:45 Код – информативен магазин (р)
08:20 Метео
08:25 Телма амбуланта – емисија за здравство(р)
09:05 15 минути со Нина – документарна програма
09:20 Топшоп – Студио Модерна
09:50 Шоуто на Елен(р)
10:45 Телешоп
10:55 Топ тема – дебатна емисија(р)
12:10 Топшоп – Студио Модерна
12:30 Вести
12:50 Метео
12:55 Телма клуб – забавна емисија
13:45 Телма амбуланата – емисија за здравство
14:30 Непознати делови – Ентони Бордеин(р)
15:30 Вести
16:05 Спортски Вести
16:10 Метео
16:15 Back stage – естраден магазин
16:40 Шоуто на елен 17 сезона – играна серија прем.
17:30 Непознати делови – Ентони Бордеин премиера
18:30 Вести
19:00 Спортски Вести
19:10 Метео
19:15 Топ тема – информативна програма
20:30 Менталист 2 сезона – играна серија
21:30 Вести
22:00 Спортски Вести
22:10 Метео
22:15 Back stage – естраден магазин(р)
22:40 Великиот мајстор – игран филм
00:50 Шоуто на Елен 17 сеозна(р)
01:30 Непознати делови – Ентони Бордеин(р)
02:20 Гласот на Америка
02:30 Менталист 2 сезона – играна серија(р)
03:15 Телма Амбуланта(р)
04:00 Телма клуб(р)
04:45 Македонска музика
05:30 Чувари на плажата – играна серија
06:30 Вести(р)

ЧЕТВРТОК 04.03 2021


07:05 Градини – емисија за уредување на дворови(р)
07:40 Телма клуб (р)
08:25 Метео
08:30 Телма амбуланта – емисија за здравство(р)
09:05 Луѓе и места – документарна програма
09:20 Топшоп – Студио Модерна
09:50 Шоуто на Елен (р)
10:45 Телешоп
10:55 Топ тема – информативна програма(р)
12:10 Топшоп – Студио Модерна
12:30 Вести
12:50 Метео
12:55 Телма клуб – забавна емисија
13:45 Телма амбуланата – емисија за здравство
14:30 Непознати делови – Ентони Бордеин(р)
15:30 Вести
16:05 Спортски Вести
16:10 Метео
16:15 Back stage – естраден магазин
16:40 Шоуто на Елен 17 сезона премиера
17:30 Непознати делови – Ентони Бордеин прем.
18:30 Вести
19:00 Спортски Вести
19:10 Метео
19:15 Вин Вин – информативна програма
20:30 Менталист 2 сезона – играна серија
21:30 Вести
22:00 Спортски Вести
22:10 Метео
22:15 Back stage – естраден магазин(р)
22:40 Кривично дело – игран филм
00:20 Шоуто на Елен 17 сезона(р)
01:05 Непознати делови – Ентони Бордеин(р)
01:55 Гласот на Америка
02:10 Менталист 2 сезона – играна серија(р)
03:00 Телма Амбуланта(р)
03:45 Телма клуб(р)
04:30 Градини – емисија за уредување на дворови(р)
05:05 Документарна програма
05:40 Чувари на плажата – играна серија
06:30 Вести(р)

ПЕТОК  05.03 2021


07:00 Велвет – играна серија(р)
07:50 Телма клуб (р)
08:30 Метео
08:35 Телма амбуланта – емисија за здравство(р)
09:20 Топшоп – Студио Модерна
09:50 Шоуто на Елен (р)
10:45 Телешоп
10:55 Вин Вин – информативна програма(р)
12:10 Топшоп – Студио Модерна
12:30 Метео
12:35 Телма клуб – забавна емисија
13:30 Телма амбуланата – емисија за здравство
14:40 Непознати делови – Ентони Бордеин(р)
15:30 Вести
16:05 Спортски Вести
16:10 Метео
16:15 Back stage – естраден магазин
16:40 Шоуто на Елен 17 сезона премиера
17:30 Непознати делови – Ентони Бордеин прем.
18:30 Вести
19:00 Спортски Вести
19:10 Метео
19:15 Топ Тема – информативна програма
20:35 Менталист 2 сезона – играна серија
21:30 Вести
22:00 Спортски Вести
22:10 Метео
22:15 Back stage – естраден магазин(р)
22:40 Батлерот – игран филм
00:20 Шоуто на Елен 17 сезона(р)
01:05 Непознати делови – Ентони Бордеин(р)
01:50 Гласот на Америка
02:05 Менталист 2 сезона – играна серија(р)
02:50 Код – информативен магазин(р)
03:30 Телма Клуб(р)
04:15 Телма Амбуланта(р)
05:00 Документарна програма
05:30 Чувари на плажата – играна серија
06:30 Вести(р)

Дани | ТВ Пакет

МОЖЕБИ ЌЕ ВЕ ИНТЕРЕСИРА

Пирс Броснан и Гај Пирс во трилерот „Spinning man” во сабота на Телма

сабота, 13 април 2024 година, Телма ТВ, 22.15 часот – Филозофија на убивањето Еван Бирч …

error: Содржината е заштитена!